А хто там iдзе?

Яшчэ не ацэнена
А хто там iдзе, а хто там iдзе
У агромнiстай такой грамадзе?
     - Беларусы.
 
А што яны нясуць на худых плячах,
На руках у крывi, на нагах у лапцях?
     - Сваю крыўду.
 
А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю,
А куды ж нясуць напаказ сваю?
     - На свет цэлы.
 
А хто гэта iх, не адзiн мiльён,
Крыўду несць наўчыў, разбудзiў iх сон?
     - Бяда, гора.
 
А чаго ж, чаго захацелась iм,
Пагарджаным век, iм, сляпым, глухiм?
     - Людзьмi звацца.

Гэты верш круціцца ў маёй

Гэты верш круціцца ў маёй галаве ўжо амаль што месяц. Што мы цяпер маем на нашых плячах? Маё рускае сэрца беларускай грамадзянкі ірвецца ад болю. Ад болю і адчаю. Хто ведае, што нам несці на плячах сваіх? Куды наш шлях нас завядзе? Дзе праўда?

:( спадзяюся, што усё будзе

:(
спадзяюся, што усё будзе добра.
хутка наступяць добрыя часы

Очень актульно сегодня!

Очень актульно сегодня!

Сцих

Харошы стих

Водгук на верш Янкі Купалы “А

Водгук на верш Янкі Купалы “А хто там ідзе”

"Свой народ трэба любіць як Бога,

нават калі ён маўчыць"

З. Пазьняк

Янка Купала - самы Вялікі пісьсеннік Беларусі. Яго Любоў да народа і сваей Радзімы заўседы застанецца ў творы, тэмы якіх папулярны і ў нашы дні. А пачну я з цытаты Купалы: "Мне хацелася крыкнуць на ўвесь свет аб тым, як цяжка пакутуе народ, прыгнечаны царом і капіталістамі". Гэтымі словамі Янка Купала паясняе мэту напісання славутага верша "А хто там ідзе?". Давайце ж падрабязней разбяром яго.

Гэты твор адкрыў свету не толькі Янку Купалу, прадстаўніка маладой беларускай літаратуры, але і сам народ. У сусветнай паэзіі няшмат знойдзецца вершаў, у якіх у такой кароткай і простай форме, з такой гранічнай выразнасцю і праўдзівасцю быў бы напісаны партрэт цэлага народа ў адзін з самых вялікіх момантаў яго гісторыі - у момант яго палітычнага станаўлення. Тут фактычна ўпершыню абвяшчаецца ўслых палітычная дэкларацыя шматмільённага беларускага народа: "Людзьмі звацца".

Мастацкім, эстэтычным плане гэты твор уражвае найперш сваім лаканізмам у адборы дэталяў, вобразаў, слоў. Дасканаласць і прастата адлюстраванай карціны і выказанай у творы ідэі справядліва асацыіруецца з геніяльнасцю, з выхадам за рамкі адной беларускай тэматыкі ў свет агульначалавечай культуры. У прынцыпе гэты верш можна прадставіць у выглядзе цэлай вялікай метафары, бо кожная страфа - метафара, якая складаецца з метафарычнасць пытання і такога ж адказу. Вepш «А xтo тaм iдзe?», Якi М. Гopкi cпpaвядлiвa нaзвaў «гiмнaм бeлapycaў», нaпicaны ўжo дыялoгaм, кaб yзмaцнiць эфeкт yздзeяння «нa cвeт цэлы». Пытaeццa нexтa, быццaм iдзe гoлac з нeбa. І гэты «нexтa» вядзe paзмoвy з «цэлым нapoдaм», iмя якoмy - бeлapycы.

Ідэя вepшa aфapыcтычнa cфapмyлявaнa ў aпoшняй cтpaфe:

А чaгo ж, чaгo зaxaцeлacь iм,

Пaгapджaным вeк, iм, cляпым, глyxiм?

— Людзьмi звaццa

Мapaчы «з цэлым нapoдaм гyтapкy вecцi», пaэт здoлeў «нa cвeт цэлы» aд iмя cвaйгo нapoдa зaявiць пpa ягo гoднacць i гoнap, ягo мapы i пaмкнeннi. Якyб Кoлac нaзвaў гэты вepш пpaгpaмaй i лoзyнгaм бeлapycкaй пaэзii. Бyдзe cпpaвядлiвa нaзвaць ягo i пpaгpaмaй нaцыянaльнaгa aдpaджэння.

З-за своей кароткай формы верш не абсталяваны вялікай колькасцю выяўленча-выразных сродкаў, але мае некалькі эпітэтаў: агромністай такой грамадзе, худых плячах; пытальных сказаў: «А хто там ідзе, а хто там ідзе ў агромністай такой грамадзе?». У творы прысутнічае мужчынская рыфма, якая чаргуецца з адкрытай і закрытай, рыфмоўка - сумежная.

Нixтo лeпш зa Янкy Кyпaлy нe cкaзaў пpa ягo зaпaвeтнyю мapy, жыццёвae i пicьмeннiцкae кpэдa:

З цэлым нapoдaм гyтapкy вecцi,

Сэpцa мiльёнaў пaдcлyxaць бiцця ...

Нapoд i Бaцькaўшчынa - нaйвялiкшыя для ягo кaштoўнacцi, a любoў да Бeлapyci - пaчyццё, штo вызнaчылa i жыццё Янкi Кyпaлы, i ягo пaэзiю. Зacлyгa Янкi Кyпaлы пepaд нaшaй нaцыяй i нapoдaм y Тым, штo ён, здoлeўшы ўвaбpaць лeпшыя дacягнeннi i тpaдыцыi cвaix тaлeнaвiтыx пaпяpэднiкaў Бaгyшэвiчa i Цёткi, пaйшoў дaлeй зa ix. Ён пepшы, xтo з нeзвычaйнaй ciлaй, «нa cвeт цэлы», cкaзaў i aб нaшaй мapы, i aб нaшым пpaвe «людзьмi звaццa» !.

Напісаны больш за стагоддзя

Напісаны больш за стагоддзя таму а і сення актуальны.

Прауда

Не усе ж беларусы былi жабракамi! Дунин-Марцынкевич, напрыклад, у царскай ссылке дасылал у Беларусь свае творы-листы. Пры уладзе Саветау гэта б яму не удалося. Працавау бы на лесапавале.

Цi ведаеце Вы багатага

Цi ведаеце Вы багатага беларуса?

А хто там идзе?

верш пра нас Беларусау ,яки сення актуальны як николи

цудоўна!

цудоўна!

Людзьмі звацца

Такое ўражаньне, што ў сяньняшней Беларусі мноства беларусаў не чытаюць Купалавы вершы й ім усё роўна - звацца, ці не - людзьмі.Больш за сто год прайшло, а такія ж сьляпыя,глухія.

Так і ёсць

Так і ёсць

Гэты верш надхнiць мяне i

Гэты верш надхнiць мяне i iншiх патрыетау да змагання са усiмi здраднiкамi сваiх народау.Упакой Гасподзь душу нашага кабзара.Амiнь.

выдатна!

выдатна!

Прыгожы верш!!!

Прыгожы верш!!!

АКТУАЛЬНО!

актуально!

Що актуальнага?

Що актуальнага?

Маеце рацыю! Актуальна для

Маеце рацыю! Актуальна для тых, хто рады сваіх суграмадзян "слыпымі і глухімі". Наўрад ці згодныя сябе так называць.

Што такое "крыуда" беларусау

Спросите, Кого классово несознательный Селянин считает самым праведным сословием из хваленого перечня: Князей, Шляхты, Церковников, Мещан, Купцов, Чиновников, Фабрикантов, Рабочих? Положа руку на сердце, по правде, Себя Он считает Главным, и презирает прочих дезертиров, разорившихся или обогатившихся беглецов из хрестьянского Мира. Он Их ВСЕХ кормит, а Это и есть – самая «Першая справа». Если в стихотворение вместо «Крыуды» поставить вышесказанную сялянскую «Прауду», то Янка Купала сразу погиб бы в качестве классово несознатеьного поэта (сялянская Прауда - «не ровня» рабочей Правде). А так как-то выкрутился. «А Хто там идзе у агромнистай такой Грамадзе?» спрашивал шляхтич-националист-поэт Янка Купала. Янка Купала-шляхтич задавал неявно вопрос, почему большинство Народа в свое время не пошло в Шляхтичи ради грабежей и красивой жизни. Янка Купала-националист до предела уничижительно спрашивал, почему Белорусы негордо несут свою «кривду» напоказ всему Свету. И только Янка Купала-поэт пророчески почувствовал: Они в большинстве всему Свету демонстрируют для того, чтобы «Людзьми звацца!». Не шляхетно-национально Белорусами, а планетарно-величественно – Людзьми! Это по всем параметрам Круче, чем шляхетно-коммунистическое представление о крестьянах, как о нереволюционном и темном «классе» в школах рыцарства и коммунизма! Как в воду глядел – на сотни лет вперед прочувствовал ход Белорусской истории. Янка Купала был исключительно честный Народный поэт, поэт МИРОВОГО значения, наступивший на горло собственной национально-
шляхетной песне. И сделал это неподвластно, в отличие от товарища Маяковского!

Як нас знаходзяць

-

Апошнiя водгукi

Раiм наведаць


Каб дадаць спасылку
на Ваш сайт, пiшыце ў
зваротную сувязь

Лічыльнікі